mapa strony       newsletter       english
Fundacja Partners Polska

Nasze Centrum działa przy Fundacji Partners Polska, która została zarejestrowana w sierpniu 1997 roku, aby wspierać zachodzące w Polsce przemiany demokratyczne.Statutowym celem Fundacji jest propagowanie kultury pokojowego rozwiązywania sporów, wspieranie demokratycznych procedur podejmowania decyzji oraz działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i za granicą.Fundacja realizuje swoje cele statutowe we współpracy z innymi organizacjami o podobnych zadaniach. Do jej ważnych partnerów należy międzynarodowa sieć organizacji pozarządowych Partners for Democratic Change International oraz Grupa Zagranica — platforma polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania poza granicami Polski.wiecej na http://www.fpp.org.pl