mapa strony       newsletter       english
Koszty
MEDIACJA UMOWNA
Półtoragodzinna sesja kosztuje 200 zł. Każde następne 30 minut to koszt 50 zł.

Koszt sporządzenia projektu porozumienia, ugody lub innego dokumentu na potrzeby stron (z wyjątkiem protokołu - bezpłatnie) wynosi 200 zł.
Wszystkie kwoty brutto, płatne według uzgodnionego między stronami podziału, zwykle po połowie.

MEDIACJA ZE SKIEROWANIA SĄDU
Powyższe stawki nie dotyczą opłat za sprawy skierowane do mediacji przez sąd, które są regulowane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.11.2005 w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 239, poz. 2018).


MEDIACJA W SPRAWACH GOSPODARCZYCH
opłaty regulowane są regulaminem CMG