mapa strony       newsletter       english
Mediacja gospodarcza

Szkolenie z mediacji gospodarczej (27 godzin dydaktycznych)
Termin najbliższej edycji szkolenia - 22-24 maja 2018 r.

Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu z mediacji gospodarczej (27 godzin dydaktycznych) - nowy, zmodyfikowany program szkolenia opiera się na doświadczeniach najlepszych ośrodków mediacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych i uwzględnia zmiany w przepisach dotyczących mediacji, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mediacją w sprawach gospodarczych, w tym dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji. Przewidujemy specjalne zniżki dla 2 lub większej liczby osób zgłaszających się razem.


Zapraszamy:
- prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów w stanie spoczynku, notariuszy, koordynatorów ds. mediacji, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych
- menedżerów, konsultantów
- psychologów, socjologów
- pracowników administracji publicznej mających do czynienia ze sporami gospodarczymi


Cele szkolenia
Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozwiązywania konfliktów w sprawach gospodarczych, skutecznej komunikacji i negocjacji, co umożliwi samodzielne prowadzenie postępowań mediacyjnych.


Metody

Praca warsztatowa, gwarantująca przestrzeń dla indywidualnego uczenia się.
Gry i symulacje pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.Informacje zwrotne na podstawie ćwiczeń, będących podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.Analiza filmów edukacyjnych o mediacji.


Termin i miejsce
Szkolenie z mediacji gospodarczej (27 godzin dydaktycznych):
22-24 maja 2018 r.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie.

Opłaty
Koszt udziału jednej osoby: 1200 zł, gdy wpłata nastąpi nie poźniej niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po tym terminie obowiązujecena 1320 zł. Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP, jak również dla 2 lub 3 osób zapisujących się razem, oferujemy zniżkę 10%, czyli oplata wynosi 1080 zł,gdy wpłata nastąpi nie poźniej niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po tym terminie obowiązuje cena 1180 zł. W przypadku 4 lub większej liczby osób zapisujących się razem, zniżka to 15%, czyli opłata dla 1 osoby wynosi 1020 zł,gdy wpłata nastąpi nie poźniej niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po tym terminie obowiązuje cena 1120 zł.

W cenę szkolenia wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników
Wszystkim zapewniamy materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym m.in. publikację "Skarb mediatora". Ponadto każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma również zestaw wzorów pism oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:


- przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
- najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,
- przykładowe zaproszenia na mediację.

Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie drogą mejlową.
Trenerzy
Trenerem jest Maciej Tański.Zaświadczenia
Uczestnicy każdego szkolenia otrzymują zaświadczenie z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia.

Informacje i zgłoszenia
tel.: (22) 825-40-83, (22) 409-53-83
(codziennie w godz. 10:00 - 18:00)


email: mediator@mediacja.org
strona: www.mediacja.org

Program ramowy


Czym jest współczesna mediacja w sporach gospodarczych i jakie jest jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania sporów
Rola mediatora i zasady mediacji
Etapy mediacji, zadania i strategie mediatora na każdym etapie
Specyfika sporów gospodarczych
Regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach gospodarczych
Prowadzenie procesu negocjacji
Sporządzanie ugody mediacyjnej
Rola prawników w mediacji
Bariery w mediacji - przyczyny i sposoby ich pokonywania