mapa strony       newsletter       english
Mediacja gospodarcza

Szkolenie z mediacji gospodarczej (27 godzin dydaktycznych)
Termin najbliższej edycji szkolenia - 12-14 lutego 2018 r.

Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu z mediacji gospodarczej (27 godzin dydaktycznych) - nowy, zmodyfikowany program szkolenia opiera się na doświadczeniach najlepszych ośrodków mediacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych i uwzględnia zmiany w przepisach dotyczących mediacji, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mediacją w sprawach gospodarczych, w tym dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji. Przewidujemy specjalne zniżki dla 2 lub większej liczby osób zgłaszających się razem.

Zapraszamy:
- prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów w stanie spoczynku, notariuszy, koordynatorów ds. mediacji, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych
- menedżerów, konsultantów
- psychologów, socjologów
- pracowników administracji publicznej mających do czynienia ze sporami gospodarczymi

Cele szkolenia
Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozwiązywania konfliktów w sprawach gospodarczych, skutecznej komunikacji i negocjacji.

Metody


Praca warsztatowa, gwarantująca przestrzeń dla indywidualnego uczenia się.
Gry i symulacje pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie ćwiczeń, będących podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
Analiza polskich i zagranicznych filmów edukacyjnych o mediacji.
Termin i miejsce
Szkolenie z mediacji gospodarczej (27 godzin dydaktycznych):
12-14 lutego 2018 r.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Centrum Mediacji Partners Polska.
Opłaty
Koszt szkolenia z mediacji gospodarczej w dn. 12-14 lutego 2018: 1200 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 2 lutego 2018. Po tym terminie obowiązuje cena 1320 zł. Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP, jak również dla 2 lub 3 osób zapisujących się razem, zniżka - 10 %, czyli oplata wynosi 1080 zł, jeśli wpłata nastąpi do 2 lutego 2018. Po tym terminie obowiązuje cena 1180 zł. W przypadku 4 lub większej liczby osób zapisujących się razem, zniżka to - 15%, czyli opłata dla 1 osoby wynosi 1020 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 2 lutego 2018. Po tym terminie obowiązuje cena 1120 zł.

W cenę szkolenia wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników
Wszystkim zapewniamy wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym m.in. publikację "Skarb mediatora". Ponadto każdy uczestnik/uczestniczka dostaje również zestaw wzorów pism oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
- przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
- najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,
- przykładowe zaproszenia na mediację
oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.
Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie drogą mejlową.Trenerzy
Trenerem jest Maciej Tański.
Współpracują z nim inni mediatorzy z naszego Centrum.
Zaświadczenia
Uczestnicy każdego szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Gospodarczej z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia.Informacje i zgłoszenia

tel./faks: (22) 825-40-83, (22) 409-53-83
(codziennie w godz. 10:00 - 18:00)
email: mediator@mediacja.org
strona: www.mediacja.org
Program ramowy
Czym jest współczesna mediacja w sporach gospodarczych i jakie jest jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania sporów
Rola mediatora i zasady mediacji
Etapy mediacji, zadania i strategie mediatora na każdym etapie
Specyfika sporów gospodarczych
Regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach gospodarczych
Prowadzenie procesu negocjacji
Sporządzanie ugody mediacyjnej
Rola prawników w mediacji
Bariery w mediacji (impas) - przyczyny i sposoby ich pokonywania