mapa strony       newsletter       english
Mediacja rodzinna
Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w sprawach rodzinnych (40 godzin dydaktycznych)

Termin najbliższego szkolenia: 29 listopada-2 grudnia2018 r.

Cel szkolenia
Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora rodzinnego poprzez zdobycie wiedzy o specyfice konfliktów rodzinnych, a zwłaszcza rozwodowych, i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności modelowania dobrej komunikacji i wspomagania negocjacji. Po ukończeniu szkolenia oferujemy możliwość odbycia stażu praktycznego w zakresie mediacji rodzinnej (odpłatnie).

Zapraszamy
- wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
- psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników ośrodków adopcyjnych i wychowawczych.
- prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów w stanie spoczynku, notariuszy, koordynatorów ds. mediacji w sądach, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych.

Program
Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
Tematy sporne: miejsce zamieszkania dziecka, kontakty rodziców z dzieckiem, sprawowanie władzy rodzicielskiej, korzystanie ze wspólnego mieszkania, alimenty, wina za rozkład pożycia
Reakcje dzieci na rozwód
Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
Opieka naprzemienna/zrównoważona
Sposoby włączania dzieci do mediacji
Przemoc w rodzinie (wpływ na mediację)
Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
Radzenie sobie z blokadami
Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, kontakty, alimentacja)
Współpraca ze współmediatorem/ką

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 listopada 2007 r. W programie szkoleń uwzględniono zmiany w przepisach dotyczących mediacji, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń.
Analiza polskich i zagranicznych filmów edukacyjnych.
Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Termin i miejsce
29 listopada-2 grudnia 2018 r.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie CMPP.

Opłaty
Koszt szkolenia specjalistycznego z mediacji rodzinnej w dn. 29 listopada -2 grudnia 2018: 1200 zł, gdy wpłata nastąpi do 19 listopada 2018. Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP, jak również dla 2 osób zapisujących się razem opłata dla 1 osoby to 1125 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 19 listopada 2018. W przypadku 3 lub większej liczby osób zapisujących się razem, opłata dla 1 osoby wynosi 1050 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 19 listopada 2018. Po tym terminie obowiązuje cena standardowa 1500 zł od osoby (brak zniżek).

Opłaty za udział w szkoleniu mogą być wpłacane w ratach - bliższe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z biurem Centrum.

Materiały dla uczestników
Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym m.in. publikację "Skarb mediatora” w wersji elektronicznej. Ponadto uczestnik/uczestniczka każdego szkolenia dostaje również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:

- przykładowe teksty ugód i porozumień mediacyjnych,
- najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,
- przykładowe zaproszenia na mediację
oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.
Uczestnicy otrzymują także:
- broszurę "Tata na zawsze. Poradnik dla ojców po rozstaniu"
- broszurę „Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla rodziców” (nowe wydanie).

Dodatkowo udostępniamy opracowany przez nas "Rodzicielski plan wychowawczy", czyli wzór umieszczonego w prawie „porozumienia małżonków/rodziców”, wraz z instruktażem, jak posługiwać się tym narzędziem w pracy z klientami.

Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie.
Warunkiem udziału w szkoleniu specjalistycznym jest wcześniejszy udział w szkoleniu podstawowym z mediacji prowadzonym przez CMPP lub inną organizację szkoleniową.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy również praktykujących mediatorów, którzy chcą rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe.
Trener

Trenerem jest Maciej Tański, mediator zawodowo mediujący od 2001 roku, autor publikacji nt. mediacji, członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.


ZaświadczeniaUczestnicy otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia.

Informacje i zgłoszenia
tel. (22) 825-40-83, (22) 409-53-83
(codziennie w godz. 10:00 - 18:00)
email: mediator@mediacja.org
strona: www.mediacja.org