mapa strony       newsletter       english
Mediacja transformatywna

Po raz pierwszy w Polsce!

Mediacja transformatywna. Szkolenie dla profesjonalistów

  • Transformatywne rozumienie konfliktu i celu mediacji
  • Innowacyjne podejście do roli mediatora
  • Transformatywne techniki pracy mediatora
  • Nowy język mediatora

Zapraszamy praktykujących mediatorów i wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swego warsztatu mediacyjnego
Mediacja transformatywna (nazwana tak przez Joe Folgera i Roberta Busha w książce The Promise of Mediation z 1994 r.) opiera się na dwóch podstawowych wartościach: „umacniania” każdej strony w maksymalnym stopniu, oraz „uznawania” przez każdą stronę potrzeb, interesów, wartości i punktów widzenia drugiej strony. Celem jest przekształcenie relacji między stronami tak, aby mogły naprawdę samodzielnie poradzić sobie z konfliktem.
Wartości, na których oparta jest ta mediacja, odzwierciedlają te, które przyświecały mediacji z czasów jej narodzin. Pierwsi mediatorzy chcieli pokojowymi technikami zmienić społeczeństwo. I to im się udało. Współcześni mediatorzy transformatywni kontynuują ten ruch, wspierając strony w wyborze kierunku procesu rozwiązywania konfliktu – strony zarówno nadają strukturę procesowi, jak i kształtują wynik mediacji, a mediator postępuje za nimi. Obecnie w USA ok. 10-20% mediatorów praktykuje ten styl mediowania.

Główne bloki programowe:
Mediacja transformatywna a inne rodzaje mediacji
Transformatywna teoria konfliktu
Cele i rola mediatora
Język i techniki pracy mediatora
Dyrektywność a niedyrektywność

Metody pracy: Prezentacje, ćwiczenia, symulacje

Termin szkolenia: na rok 2012 jeszcze nie ustalony. Ilość miejsc ograniczona.

Trener: Maciej Tański, mediator z wieloletnią praktyką, uczeń Joe Folgera - współtwórcy mediacji transformatywnej.

Koszt: 350 zł brutto od osoby

Informacje i zgłoszenia: Tadeusz Baszniak, tel. +22 825 4083, 409 5383, mediator@mediacja.org