mapa strony       newsletter       english
Mediacja w postępowaniu administracyjnym
Mediacja w postępowaniu administracyjnym
11 kwietnia 2018 r. - 8 godzin dydaktycznych

Jesteś mediatorem i chcesz mediować sprawy skierowane przez organy administracji?

Jesteś urzędnikiem i chcesz wiedzieć, jakie sprawy można kierować do mediacji i jak reagować na wnioski o mediację?

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie wprowadzające w tematykę mediacji w postępowaniu administracyjnym.

Od 1 czerwca 2017 r. mediacja może być prowadzona w sprawach administracyjnych zarówno z inicjatywy organu admin. (urzędu), jak i z inicjatywy stron postępowania. Dowiedz się, kiedy jest to możliwe, jakie sprawy mogą podlegać mediacji, jakie są kryteria wyboru mediatora i jakiemogą być wyniki mediacji.

Program:

  • Kontekst prawny prowadzenia mediacji i postępowań polubownych w urzędzie (k.p.a.)
  • Praktyczne aspekty procedury mediacyjnej z punktu widzenia organu proponującego mediację iz punktu widzenia strony postępowania
  • Cele mediacji, korzyści dla stron i dla urzędu z polubownego załatwiania spraw na etapie postępowania administracyjnego, warunki prawne i praktyczne oraz ograniczenia zastosowania mediacji
  • Przebieg mediacji w sprawach administracyjnych
  • Rola organu administracji w procedurze mediacyjnej
  • Rola mediatora – jego obowiązki i prawa
  • Przykłady pism wpostępowaniu mediacyjnym
  • Kryteria wyboru mediatora przez organ administracji
  • Diagnoza mediowalności sporu – studium przypadku

Prowadzący:

Maciej Tański- mediator specjalizujący się w sprawach cywilnych oraz w konfliktach i sporach wewnątrzorganizacyjnych. Od 2001 r. szkoli nowych mediatorów i pomaga praktykującym mediatorom w doskonaleniu umiejętności. Jest autorem licznych publikacji nt. mediacji o charakterze praktycznym. Od 2005 r. jest członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Współpracuje z Krajową Szkołą Administracji Publicznej od 1998 roku. W 2017 r. przeszkolił ok. 350 członków korpusu służby cywilnej z mediacji w postępowaniu administracyjnym. W 2015 roku był stypendystą Weinstein JAMS International Fellowship wUSA.

Koszt szkolenia z mediacji w postępowaniu administracyjnym: 360 zł, gdy wpłata nastąpi do 28 marca. Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP, jak również dla 2 osób zapisujących się razem opłata dla 1 osoby wynosi 324 zł, jeśli wpłata nastąpi do 28 marca. Dla 3 lub większej liczby osób zgłaszających się razem, opłata to 306 zł, jeśli wpłata nastąpi do 28 marca Po tym terminie obowiązuje cena standardowa 400 zł od osoby (brak zniżek).

Opłaty za udział w szkoleniu mogą być wpłacane w ratach - bliższe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z biurem Centrum.

Zgłoszenia:

Mailowo na adres:mediator@mediacja.org, telefonicznie:22 825 40 83,22 409 53 83