mapa strony       newsletter       english
Między małżonkami/partnerami
Problemy miedzy małżonkami/partnerami należą do najczęstszych w społeczeństwie. Mediacja może mieć tu zastosowanie w ustalaniu:
- podziału obowiązków
- sposobu wychowywania dzieci
- sposobu spędzania wolnego czasu
- sposobu zarządzania budżetem domowym
- miejsca pracy w życiu rodzinnym
- programu wychodzenia z uzależnienia
- innych spornych spraw.
Mediacja może w tych sytuacjach pomóc zapobiec rozpadowi związku, jak również przyczynić się do wzajemnego zrozumienia potrzeb i motywacji partnerów.