mapa strony       newsletter       english
Pojednanie
Podczas mediacji możliwe jest na przykład pojednanie małżonków. Porozumienie, które w takiej sytuacji zawierają strony, dotyczy warunków pojednania. Może ono zawierać postanowienie o dalszym pozostawaniu w małżeństwie, o działaniach naprawczych mających pomóc małżonkom w rozwiązaniu problemów, które doprowadziły do kryzysu (np. terapia małżeńska, terapia uzależnienia, leczenie depresji), bądź też służyć rozwiązaniu problemów, które były podłożem konfliktów jak np. podział obowiązków domowych lub gospodarowanie budżetem rodzinnym.