mapa strony       newsletter       english
Spory gospodarcze
Mediacja jest coraz powszechniej stosowana w przypadku sporów miedzy podmiotami gospodarczymi, glównie z uwagi na chec zachowania dobrego imienia firmy (nie sluzy temu proces sadowy), jak równiez zachowanie mozliwosci dalszej wspólpracy miedzy firmami bedacymi w sporze. Niebagatelne znaczenie ma tu równiez zdecydowanie krótszy czas rozwiazywania sporu i nizsze koszty procedury mediacyjnej w porównaniu z postepowaniem sadowym.
Najczestsze sprawy trafiajace do mediacji gospodarczej dotycza sporów o zaplate, naruszenie warunków umowy (w tym terminów), ale równiez nieuczciwa konkurencje czy zachowania nieetyczne.