mapa strony       newsletter       english
Warsztaty
W ramach prowadzonych przez nas projektów, okresowo organizujemy warsztaty rozwijające konkretne umiejętności przydatne przy wychodzeniu z konfliktu.
Proponujemy dwa tematy warsztatów:
Tata na zawsze - warsztaty dla ojców po rozwodzie, przeprowadzone w ramach projektu "Tata na zawsze".
Lepiej rozmawiać- warsztaty dla rodziców w sytuacji kryzysu/rozstania, przeprowadzone w ramach projektu "Lepiej rozmawiać", których kontynuacja są warsztaty pod tym samym tytułem, odbywające się obecnie w różnych miastach w Polsce.