mapa strony       newsletter       english
Wychodzenie z nalogu
Przedmiotem ustaleń mogą być także relacje po terapii uzależnień jednego z członków rodziny. Mediacja daje stronom możliwość dojścia do porozumienia, które wspólnie tworzą i akceptują. Uwzględnienie potrzeb i wymagań wszystkich zaangażowanych stron oraz poznanie rożnych perspektyw znacznie zwiększa skuteczność i trwałość porozumienia. Jest to bardzo ważne w pracy nad ustabilizowaniem relacji po terapii uzależnień.