mapa strony       newsletter       english
Zakres spraw
W ramach działalności Centrum Mediacji Partners Polska prowadzimy mediacje w sprawach konfliktów rodzinnych dotyczących:
- podzialu obowiazków
- wychowywania dzieci
- sposobu spędzania wolnego czasu
- zarządzania budżetem domowym
- miejsca pracy w życiu rodzinnym
- alimentów
- opieki nad dzieckiem/dziećmi po rozstaniu
- podziału majatku
- podziału spadku
- opieki nad rodzicami
- innych, będących, bądź mogących stać się przedmiotem sporu, spraw.

Dzialajace również w ramach Fundacji Partners Polska Centrum Mediacji Gospodarczej prowadzi natomiast mediacje w sytuacjach:
- konfliktów gospodarczych
- konfliktów pracowniczych
- konfliktów społeczności lokalnych (w tym - konfliktów sąsiedzkich).