Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Czym nie jest mediacja?

Mediacja nie jest rozmową pojednawczą, choć do pojednania może doprowadzić.
Mediacja nie jest terapią. Sprawy nadające się do terapii nie podlegają mediacji.
Mediacja nie jest arbitrażem.
Mediacja nie jest sądem.