Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Koszty

MEDIACJA UMOWNA

Półtoragodzinna sesja kosztuje 200 zł. Każde następne 30 minut to koszt 50 zł.
Koszt sporządzenia projektu porozumienia, ugody lub innego dokumentu na potrzeby stron (z wyjątkiem protokołu – bezpłatnie) w sprawach niemajątkowych wynosi 200 zł, zaś w sprawach majątkowych – 300 zł.Wszystkie kwoty brutto, płatne według uzgodnionego między stronami podziału, zwykle po połowie.

MEDIACJA ZE SKIEROWANIA SĄDU

Powyższe stawki nie dotyczą opłat za sprawy skierowane do mediacji przez sąd, które są regulowane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2016w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2016, poz. 921).

MEDIACJA W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

opłaty regulowane są regulaminem CMG