Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Zakres spraw

W ramach działalności Centrum Mediacji Partners Polska prowadzimy mediacje w sprawach konfliktów rodzinnych dotyczących:
– podzialu obowiazków
– wychowywania dzieci
– sposobu spędzania wolnego czasu
– zarządzania budżetem domowym
– miejsca pracy w życiu rodzinnym
– alimentów
– opieki nad dzieckiem/dziećmi po rozstaniu
– podziału majatku
– podziału spadku
– opieki nad rodzicami
– innych, będących, bądź mogących stać się przedmiotem sporu, spraw.

Dzialajace również w ramach Fundacji Partners Polska Centrum Mediacji Gospodarczej prowadzi natomiast mediacje w sytuacjach:
– konfliktów gospodarczych
– konfliktów pracowniczych
– konfliktów społeczności lokalnych (w tym – konfliktów sąsiedzkich).