Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Szkolenia

Chcąc propagować idee mediacji i upowszechniać jej stosowanie, regularnie prowadzimy szkolenia dla przyszłych mediatorów. Ich program jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2007 r.

W naszej ofercie są szkolenia z zakresu:

  • podstaw mediacji- mediacji rodzinnej
  • mediacji w postępowaniu administracyjnym
  • mediacji gospodarczej.


Warunki:

W szkoleniu specjalistycznym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły kurs podstawowy, choć niekoniecznie prowadzony przez nas.

Więcej informacji  TUTAJ.