Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Mediacja gospodarcza

Szkolenie z mediacji  gospodarczej (27 godzin dydaktycznych)
Termin najbliższej edycji szkolenia -6-8grudnia2018 r.

Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu z mediacji gospodarczej (27 godzin dydaktycznych) – nowy, zmodyfikowany program szkolenia opiera się na doświadczeniach najlepszych ośrodków mediacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych i uwzględnia zmiany w przepisach dotyczących mediacji, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mediacją w sprawach gospodarczych, w tym dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji. Przewidujemy specjalne zniżki dla 2 lub większej liczby osób zgłaszających się razem.

Zapraszamy:
– prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów w stanie spoczynku, notariuszy, koordynatorów ds. mediacji, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych
– menedżerów, konsultantów
– psychologów, socjologów
– pracowników administracji publicznej mających do czynienia ze sporami gospodarczymi

Cele szkolenia
Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozwiązywania konfliktów w sprawach gospodarczych, skutecznej komunikacji i negocjacji, co umożliwi samodzielne prowadzenie postępowań mediacyjnych.

Metody
Praca warsztatowa, gwarantująca przestrzeń dla indywidualnego uczenia się.
Gry i symulacje pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie ćwiczeń, będących podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
Analiza filmów edukacyjnych o mediacji.

Termin i miejsce
6-8grudnia2018 r.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie.

Opłaty
1200 zł, gdy wpłata nastąpi do 23 listopada 2018. Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP, jak również dla 2 osób zapisujących się razem, opłata dla 1 osoby to 1125 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 23 listopada2018. W przypadku 3 lub większej liczby osób zapisujących się razem, opłata dla 1 osoby wynosi 1050 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 23 listopada 2018. Po tym terminie obowiązuje cena standardowa 1500 zł od osoby (brak zniżek).

Opłaty za udział w szkoleniu mogą być wpłacane w ratach – bliższe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z biurem Centrum.

W cenę szkolenia wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników

Wszystkim zapewniamy materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym m.in. publikację „Skarb mediatora” w wersji elektronicznej. Ponadto każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma również zestaw wzorów pism oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:

– przykładowe teksty ugód mediacyjnych,

– najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,

– przykładowe zaproszenia na mediację.

Warunki uczestnictwa

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie drogą mejlową.

Trenerzy

Trenerem jest Maciej Tański.

Zaświadczenia
Uczestnicy każdego szkolenia otrzymują zaświadczenie z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia.

Informacje i zgłoszenia
tel.: (22) 825-40-83, (22) 409-53-83

(codziennie w godz. 10:00 – 18:00)
email: mediator@mediacja.org
strona: www.mediacja.org

Program ramowy

Czym jest współczesna mediacja w sporach gospodarczych i jakie jest jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania sporów
Rola mediatora i zasady mediacji

Etapy mediacji, zadania i strategie mediatora na każdym etapie
Specyfika sporów gospodarczych
Regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach gospodarczych
Prowadzenie procesu negocjacji
Sporządzanie ugody mediacyjnej
Rola prawników w mediacji
Bariery w mediacji – przyczyny i sposoby ich pokonywania