Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

KONFLIKTY W PRACY I POZA RODZINĄ

 Z pomoca mediacji pomagamy dochodzic do porozumienia w przypadku konfliktów pracowniczych, dotyczacych przedsiebiorstw, jednostek sektora publicznego, instytucji spolecznych oraz osób fizycznych. W ten sposób mozna szukac satysfakcjonujacych obie strony rozwiazan sporów pomiedzy tymi podmiotami gospodarczymi jak i konfliktów pracowniczych powstajacych wewnatrz nich (np. pomiedzy pracodawca i pracownikiem).