Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Spory konsumenckie

W sporach konsumenckich mediacja pomaga w szukaniu rozwiązań konfliktu między konsumentem a firmą, w której zakupił on towar.
Zwykle spór dotyczy wad towaru lub usługi.