Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Spory w społecznościach lokalnych

Mediujemy spory w społecznościach lokalnych, zarówno na poziomie podstawowym, czyli między sąsiadami w obrębie osiedla, klatki mieszkaniowej, jak również duże spory społeczne związane na przykład z nowymi inwestycjami (np.: budowa elektrowni, lotniska itp).