Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Hurtownia vs mieszkańcy - STUDIUM

Studium przypadku: Hurtownia i mieszkańcy

Uwaga. Imiona i nazwiska zmienione.

Opis sytuacji
Mieszkańcom budynku mieszczącego się przy hurtowni materiałów budowlanych przeszkadzały samochody dostawcze odbierające i dowożące towar do hurtowni. Samochody przejeżdżały blisko podwórka z przodu budynku