Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Sąsiedzi - STUDIUM

Studium przypadku: Malinowski, Kwaśniewski i sąsiedzi

Uwaga. Imiona i nazwiska zmienione.

Pan Malinowski wprowadził się do nowego domu w spokojnej dzielnicy mieszkaniowej w okolicach dużego miasta. Całe życie pracował w zakładzie obróbki drewna