Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

KONFLIKTY W RODZINIE

Centrum Mediacji Partners Polska ma szczególne doświadczenie na gruncie mediacji rodzinnych i okołorozwodowych. Wiemy, jak trudne są rozmowy bliskich sobie, ale skonfliktowanych osób. Wiemy też, jak jak trudne są rozmowy osób, które się kochały, a teraz postanawiają się rozstać. Ale nasze doświadczenie mówi, że dając wsparcie i bezpieczna atmosferę można sprawić, że możliwe staje się porozumienie nawet w sytuacjach określanych jako beznadziejne. A porozumienie wypracowane wspólnie przez skonfliktowane strony jest skuteczne. W przypadku konfliktów okołorozwodowych staramy się główny akcent kłaść na ochronę interesów dzieci, gdyż one często cierpią najbardziej, nie rozumiejąc powodu rozstania rodziców.