Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Między małżonkami/partnerami

Problemy miedzy małżonkami/partnerami należą do najczęstszych w społeczeństwie. Mediacja może mieć tu zastosowanie w ustalaniu:- podziału obowiązków- sposobu wychowywania dzieci- sposobu spędzania wolnego czasu- sposobu zarządzania budżetem domowym- miejsca pracy w życiu rodzinnym- programu wychodzenia z uzależnienia- innych spornych spraw.Mediacja może w tych sytuacjach pomóc zapobiec rozpadowi związku, jak również przyczynić się do wzajemnego zrozumienia potrzeb i motywacji partnerów.