Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Jak Polacy się kłócą? - BADANIA

W pracy naszego Centrum dużą wagę przywiązujemy do pogłębiania wiedzy o życiu współczesnych rodzin.

W 2008 roku zleciliśmy CBOS badania nad stylem rozwiązywania konfliktów w polskich parach. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonej diagnozy.

Kliknij TUTAJ aby otworzyć plik