Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Obowiązki i wychowywanie - STUDIUM

Studium przypadku: Podział obowiązków domowych i wychowanie dzieci Uwaga. Imiona i nazwiska zmienione.

Opis sytuacji
Państwo Ewa i Zbigniew Krupczyńscy zgłosili się do mediacji w celu ustalenia warunków wspólnego gospodarowania pieniędzmi i wychowania dzieci. Od kilku lat Zbigniew czuł się nieszanowany w swoim własnym domu