Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Pojednanie

Podczas mediacji możliwe jest na przykład pojednanie małżonków. Porozumienie, które w takiej sytuacji zawierają strony, dotyczy warunków pojednania. Może ono zawierać postanowienie o dalszym pozostawaniu w małżeństwie, o działaniach naprawczych mających pomóc małżonkom w rozwiązaniu problemów, które doprowadziły do kryzysu (np. terapia małżeńska, terapia uzależnienia, leczenie depresji), bądź też służyć rozwiązaniu problemów, które były podłożem konfliktów jak np. podział obowiązków domowych lub gospodarowanie budżetem rodzinnym.