Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Wychodzenie z nalogu

Przedmiotem ustaleń mogą być także relacje w rodzinie po terapii uzależnień jednego z jej członków. Uwzględnienie potrzeb i wymagań wszystkich zaangażowanych stron oraz poznanie różnych perspektyw znacznie zwiększa skuteczność i trwałość porozumienia. Jest to bardzo ważne w pracy nad ustabilizowaniem relacji po terapii uzależnień.
Czasami jednym z wyników mediacji może być także decyzja o udaniu się na terapię uzależnień jednego z członków rodziny.