Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Wychowywanie dzieci

W mediacji możliwe jest ustalenie zasad wychowywania dzieci przez ich rodziców. Bardzo często występują różnice zdań co do sposobu wychowywania, a to niejednokrotnie prowadzi do konfliktów o silnym podłożu emocjonalnym. Podczas mediacji ustala się zasady, które uwzględniają obydwie perspektywy. To znacznie zwiększa ich skuteczność i pomaga w zachowaniu konsekwencji.
Wywiad z Moniką Kozak-Czekanowską na temat tego, czy warto rozmawiać z partnerem/mężem przed urodzeniem dziecka o przewidywanych przyszłych trudnościach znajdziesz TUTAJ.