Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Między pokoleniami

Konflikty między pokoleniami najczęściej pojawiają się w sytuacjach wspólnego zamieszkiwania ze sobą osób z różnych generacji. Najczęstszym przykładem są tu konflikty między młodymi dorosłymi, którzy jeszcze się nie wyprowadzili, a ich rodzicami. Do tego typu konfliktów zalicza się również spory między teściami a zięciem/synową, jak również między dziadkami i wnuczkami, zwłaszcza w sytuacjach wspólnego zamieszkiwania, opieki, spraw majątkowych itp.
Na drodze mediacji można rozwiązywać również wszystkie inne spory międzypokoleniowe, których samodzielnie nie udaje się rozwiązać.