Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Konflikt pokoleniowy - STUDIUM

Studium przypadku: Konflikt pokoleniowy między babcią a wnuczką

Uwaga. Imiona i nazwiska zmienione.

Opis sytuacji
Pani Maria (lat 75) zgłosiła się do mediacji wraz ze swoją wnuczką Anną