Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Między rodzeństwem

Mediacja może być również pomocna przy rozwiązywaniu konfliktów między dorosłym rodzeństwem. Najczęściej konflikty te pojawiają się w sytuacjach kryzysowych, związanych z chorobą bądź śmiercią członka rodziny, zmianą sytuacji majątkowej, przeprowadzką i innymi zdarzeniami losowymi. Ma jednak również zastosowanie w przypadku przewlekłych sporów, nie rozwiązanych od lat, dotyczących konkretnego przedmiotu/zachowania. Konkretne przypadki, które najczęściej mediujemy, dotyczą sporów o opiekę nad rodzicem i podziału spadku.