Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Rozstanie/rozwód

Mediacja jest bardzo powszechnie stosowana w przypadku rozwodów i rozstań osób, które łączyły istotne więzy emocjonalne lub/i materialne. Partnerzy znajdujący się w sytuacji rozstania często są bowiem ze sobą skonfliktowani i nierzadko znajduje to swój finał na sali sądowej. By zapobiec temu, zmniejszając straty emocjonalne i materialne, a zwłaszcza ochronić dzieci pochodzące z tych związków, spory te pomaga rozwiązywać mediator.
Mediacja w przypadku rozwodu/rozstania pozwala ustalać sprawy związane z:
– alimentami
– opieką nad dzieckiem/dziećmi po rozstaniu
– podziałem majątku
– podziałem kredytu
– innymi spornymi sprawami.