Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Kontakty z dzieckiem - STUDIUM

Studium przypadku: Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu

Uwaga. Imiona i nazwiska zmienione.
Opis sytuacji

Państwo Iwona i Bogdan Rak zgłosili się do ośrodka mediacyjnego