Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Opieka nad dzieckiem - STUDIUM

Studium przypadku: Opieka nad dzieckiem po rozwodzie i alimenty

Uwaga. Imiona i nazwiska zmienione.
Po pierwszej sesji mediacyjnej