Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Opieka nad dzieckiem

Unikaj sporów sądowych o dziecko – specyfika procesu sądowego (czy to o władzę rodzicielską, czy to o miejsce zamieszkania lub alimenty), kiedy to dwie strony walczą na sali sądowej przeciwko sobie, powoduje narastanie poczucia wrogości między byłymi małżonkami co nieuchronnie odbija się na ich kontaktach z dzieckiem. Jeśli nie uda wam się dogadać bez pośrednictwa sądu i adwokatów, skorzystajcie z mediacji rodzinnej.

W mediacji możliwe jest ustalenie zasad opieki nad dziećmi przez ich rodziców zarówno wtedy, gdy rodzice dziecka rozstali się będąc wcześniej małżeństwem, jak i wtedy, gdy tworzyli związek nieformalny. Podczas mediacji ustala się zasady kontaktowania się dziecka z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki na nim, sprawy związane z edukacją dziecka (np. wybór szkoły), sposób leczenia, wyjazdy dziecka za granicę, kwestie wychowawcze.

Ustalenie warunków na drodze mediacji może zmniejszyć niszczący i destrukcyjny wpływ negatywnych emocji zwykle towarzyszących rozwodowi. W ramach mediacji mogą zapaść przemyślane i biorące pod uwagę potrzeby obojga rodziców rozwiązania dotyczące zasad opieki nad dziećmi. Pozwoli to ograniczyć negatywne konsekwencje rozwodu przeżywane przez dzieci.

  • JAK POWIEDZIEĆ DZIECKU O ROZSTANIU
  • SYTUACJA PSYCHOLOGICZNA DZIECKA W ROZWODZIE
  • OPIEKA NAPRZEMIENNA
  • NOWY PARTNER RODZICA
  • OCHRONA PRAW DZIECKA