Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Nowy partner rodzica

Wprowadzanie nowych partnerów do życia twojego dziecka powinno być przeprowadzane z rozwagą i taktem. Dziecko może się obawiać utraty twojej miłości, odrzucenia, utraty dotychczasowej wyłączności twoich uczuć. Nie pozwól więc, aby z powodu nowej znajomości zmniejszyła się ilość czasu poświęcanego przez ciebie dziecku. Jeśli jesteś pewna/pewien uczuć do nowego partnera, przedstaw go/ją dziecku w sposób rzeczowy i naturalny. Nie każ dziecku ukrywać twojej nowej partnerki/partnera przed drugim rodzicem. To jednak nie oznacza dyskutowania z dzieckiem na temat twojego przyszłego związku. Jeśli się na to zdecydujesz, przedyskutuj wasze przyszłe życie (od strony praktycznej) ze swym nowym partnerem/partnerką. Przekonaj go/ją, aby nie zmieniał(a) zasad i zwyczajów obowiązujących dotąd w waszym domu – dziecku trudno będzie to zaakceptować. Twoja wiodąca rola w wychowywaniu dziecka nie powinna ulec zmianie. Ważne jest, aby nawet po twoim powtórnym małżeństwie dziecko utrzymywało kontakty ze swoim drugim rodzicem – twój nowy partner/partnerka nie ma zastąpić ojca/matki dziecka.