Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Podział majątku - STUDIUM

Studium przypadku: Podział majątkuUwaga. Imiona i nazwiska zmienione.

Opis sytuacji
Państwo Mariola i Kazimierz Borewiczowie zgłosili się do mediacji w celu podzielenia majątku dochodowego