Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Podział majątku

Przedmiotem ustaleń może być także podział majątku. Mediacja daje stronom możliwość dojścia do porozumienia, które wspólnie tworzą i akceptują. Uwzględnienie obydwu perspektyw w podejmowanych decyzjach znacznie zwiększa ich skuteczność i trwałość.

Zarówno przed rozwodem (kiedy małżonkowie podjęli już decyzję o rozstaniu) jak i w trakcie rozwodu mediacja może pomóc ustalić warunki spłaty wspólnie zaciągniętych kredytów. Może to również dotyczyć wysokości alimentów oraz wszystkich innych kwestii, które w przekonaniu rozwodzących się powinny zostać uzgodnione.