Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Rodzicielski Plan Wychowawczy

RODZICIELSKI PLAN WYCHOWAWCZY – pdf

 

Oboje rodzice wspólnie decydują o kwestiach dotyczących wychowania, mogą o tym rozstrzygnąć w ramach negocjowania tzw. planu rodzicielskiego, to jest określenia szeregu spraw dotyczących dziecka w przyszłości, spraw, o których zazwyczaj rodzice decydują wspólnie. Są to między innymi:

ogólne oczekiwania i zasady wychowawcze – chodzenie spać, prace domowe, dyscyplina, dieta, higienasposób spędzania świąt i wakacjifinansowanie edukacji i zajęć pozalekcyjnych dzieckaopieka zdrowotna dla dzieckakontakty z szerszą rodziną obojga rodzicówpodróże zagraniczne dzieckaprzedstawianie dziecka nowemu partnerowidostęp do informacji ze szkoły i ośrodków zdrowiaprezenty dla dziecka

Mamy przyjemność zaprezentowania i udostępnienia Rodzicielskiego planu wychowawczego. Pomaga on w dojściu do porozumienia w sprawie opieki nad dziećmi i ułatwia rodzicom rozmowę z nimi oraz innymi osobami, które mogą być zaangażowane w kwestię ich wychowania. „Plan” zawiera informacje, wskazówki i pomysły oraz część do samodzielnego wypełnienia.

 

Tu prezentujemy skróconą wersję „Planu”. Podczas mediacji używamy jego pełnej wersji, aby rodzice poznali własne oczekiwania i uzgodnili sposób wychowywania dzieci na tyle, na ile jest to możliwe po rozstaniu. Sesje mediacyjne i pomoc neutralnego mediatora znakomicie służą temu celowi.

 

W niektórych przypadkach, na przykład tam, gdzie miała miejsce przemoc w rodzinie lub niebezpieczeństwo wyrządzenia krzywdy dziecku, „Plan” może nie być odpowiednim narzędziem. W takiej sytuacji powinniście zwrócić się o pomoc do specjalisty.

 

„Plan” ma na celu pomóc Wam w poczynieniu niezbędnych ustaleń na temat opieki nad dziećmi. Wraz z ich dorastaniem sytuacja będzie się zmieniać, więc od czasu do czasu będziecie musieli dokonywać przeglądu i zmiany ustaleń zawartych w „Planie”.

 

Plik do pobrania: Rodzicielski plan wychowawczy (RPW)