Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Mediacja

 Nasze Centrum ma bardzo szerokie doświadczenie w prowadzeniu mediacji, zwłaszcza mediacji rodzinnych, które stanowią dużą część naszych działań. W sprawach rodzinnych mediator pomaga członkom rodziny w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny i spokojny, tak aby prowadziła w kierunku akceptowanym przez obie strony.