Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Co to jest mediacja?

Przez mediację rozumiemy sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnego mediatora, pozwalający na osiągnięcie porozumienia, które satysfakcjonuje obie strony.

Więcej informacji: 

ZASADY MEDIACJI

ROLA MEDIATORA

POROZUMIENIE