Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Porozumienie

Mediacja często kończy się spisaniem protokołu, który podpisują zarówno strony jak i mediatorzy. Następnie dokument ten może trafić do sądu, gdzie następuje weryfikacja pod względem prawnym i zatwierdzenie porozumienia przez sąd. Od tej chwili ma ono tę samą moc prawną co wyrok sądu.

RODZICIELSKI PLAN WYCHOWAWCZY

PRZYKŁAD I

PRZYKŁAD II