Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Czym nie jest mediacja?

  • Mediacja nie jest rozmową pojednawczą, choć do pojednania może doprowadzić.

  • Mediacja nie jest terapią. Sprawy nadające się do terapii nie podlegają mediacji.

  • Mediacja nie jest arbitrażem.

  • Mediacja nie jest sądem.