Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Nasza Oferta

Pomagamy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach konfliktowych zarówno poprzez działania bezpośrednio do nich skierowane, jak również szkoląc specjalistów w dziedzinie mediacji i promując ją w społeczeństwie. Osoby aktualnie zaangażowane w konflikt mogą znaleźć u nas pomoc mediatora zarówno w trudnych sprawach związanych z życiem prywatnym, jak i zawodowym. Wiemy, że w konflikcie potrzeba szczególnego wsparcia, dlatego proponujemy także poradnictwo psychologa i prawnika oraz publikacje tematyczne. Często w ramach prowadzonych przez nas projektów oferujemy dodatkowo warsztaty edukacyjno-treningowe. Wierzymy, że mediacja jest ludziom potrzebna i chcemy ją upowszechniać, dlatego szkolimy przyszłych mediatorów, a osobom zawodowo związanym z tematyką mediacji oferujemy zaawansowane kursy i seminaria.