Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Mediacja

Mediacja ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie pojawia się spór miedzy ludźmi, którego nie są oni w stanie samodzielnie rozwiązać.

W Centrum Mediacji Partners Polska mamy bardzo szerokie doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, które są podstawą naszych działań. Podejmujemy się spraw kierowanych z sądu oraz spraw prywatnych (umownych), gdy strony decydują się na mediację we własnym zakresie, bez pośrednictwa sądu.

Nasze Centrum Mediacji Gospodarczej, działające równolegle, prowadzi natomiast mediacje w sporach miedzy firmami, wewnątrz firm i w środowiskach społeczności lokalnych (w tym mediacje sąsiedzkie).

 

CO TO JEST MEDIACJA?