Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Koszty

MEDIACJA UMOWNA

Koszt sesji mediacyjnych*:
–Półtoragodzinne posiedzenie (spotkanie) mediacyjne prowadzone przez Macieja Tańskiego – 300 zł
–Półtoragodzinne posiedzenie (spotkanie) mediacyjne prowadzone przez pozostałych mediatorów CMPP – 200 zł
–Półtoragodzinne posiedzenie (spotkanie) mediacyjne prowadzone na życzenie
–Klientów przez parę mediatorów (kobieta i mężczyzna) – 400 zł
–Każde kolejne rozpoczęte 30 minut – 50 zł

 Koszt sporządzenia dokumentów na potrzeby stron*:
–Projekt porozumienia, ugody lub innego dokumentu w sprawach niemajątkowych
(bez względu na ilość poprawek) – 300 zł
–Projekt ugody dotyczącej kwestii majątkowych (bez względu na ilość poprawek) – 500 zł
–Protokół po zakończonej mediacji – bezpłatnie.
–Inne dokumenty – do ustalenia z mediatorem(ami) prowadzącym(i) postępowanie.

  * Wszystkie kwoty brutto, płatne według uzgodnionego między stronami podziału, zwykle po połowie. Wystawiamy faktury VAT. Cennik obowiązuje od 1 czerwca 2019 roku.

 

MEDIACJA ZE SKIEROWANIA SĄDU

Powyższe stawki nie dotyczą opłat za sprawy skierowane do mediacji przez sąd, które są regulowane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2016w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2016, poz. 921).

 

MEDIACJA W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

Opłaty regulowane są regulaminem CMG.