Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Zakres spraw

W ramach działalności Centrum Mediacji Partners Polska prowadzimy mediacje w sprawach konfliktów rodzinnych dotyczących:

 • podziału obowiązków
 • wychowywania dzieci
 • sposobu spędzania wolnego czasu
 • zarządzania budżetem domowym
 • miejsca pracy w życiu rodzinnym
 • alimentów
 • opieki nad dzieckiem/dziećmi po rozstaniu
 • podziału majątku
 • podziału spadku
 • opieki nad rodzicami
 • innych, będących, bądź mogących stać się przedmiotem sporu, spraw.

 

Działające również w ramach Fundacji Partners Polska Centrum Mediacji Gospodarczej prowadzi natomiast mediacje w sytuacjach:

 • konfliktów gospodarczych
 • konfliktów pracowniczych
 • konfliktów społeczności lokalnych (w tym – konfliktów sąsiedzkich).