Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Poradnictwo

Oferujemy konsultacje mediacyjne/psychologiczne dla osób będących w konflikcie, a z różnych przyczyn nie uczestniczących w mediacji.

Konsultacje dotyczą dwóch rodzajów spraw:

  • porada dotycząca przydatności mediacji w danej sprawie;
  • porada dotycząca sposobów zachowywania się w konflikcie rodzinnym.

Czas trwania konsultacji: 1 h
Cena: 100 zł

Prowadzimy również konsultacje dla par, które wahają się przed przyjściem na mediacje, bądź potrzebują porady dokąd ze swoim sporem/konfliktem mogą się udać.

Czas trwania konsultacji: 1 h
Cena: 150 zł